• CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

      GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

      XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

    Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

    0917877588

    GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

    CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

    ×

    TIN TỨC

    Lịch sử nghề luật sư Việt Nam

  • Thứ tư , Ngày 31/07/2019
  • Còn nhiều người chưa biết, lịch sử nghề Luật sư, Nước Việt Nam hiện tại. Bắt đầu từ khi nào? Và do ai lập ra?

    Luật sư Loseby và Bác Hồ

     

    LỊCH SỬ NGHỀ LUẬT SƯ

     

    Còn nhiều người chưa biết
    Lịch sử nghề Luật sư
    Nước Việt Nam hiện tại
    Bắt đầu từ khi nào?
    Và do ai lập ra?

     

    Thực ra nghề Luật sư
    Trên dải đất chữ S
    Có từ thời Pháp thuộc
    Tức có trước thời điểm
    Thành lập nước Việt Nam (VNDCCH)

     

    Nhưng đến năm bốn lăm (1945)
    Nước nhà mới thành lập
    Bác Hồ đã chỉ đạo
    Ban hành một văn bản
    Sác lệnh số bốn sáu - 46
    Sác lệnh này quy định
    Riêng về nghề luật sư

    Trong bối cảnh Đất nước
    Có nhiều việc phải lo
    Một là, lo nạn đói
    Hai là, lo đánh giặc
    Ba là, lo hoàn thiện
    Một bộ máy quản lý
    Của nhà nước non trẻ
    Việt Nam ta bấy giờ
    Và còn nhiều việc nữa

     

    Nhưng sao Bác lại lo
    Phát triển một đội ngũ
    Những người làm Luật sư
    Để làm gì không biết
    Phải chăng Bác cảm ơn
    Vị Luật sư cứu Bác 
    Thoát khỏi án tử hình

     

    Theo tôi không phải thế
    Bác làm vậy vì Nước 
    Vì Bác biết một điều
    Để phát triển Đất nước
    Pháp luật phải thật nghiêm
    Muốn xã hội công bằng
    Không thể thiếu Luật sư


    Cùng các vị Thẩm phán
    Kiểm sát và Công an
    Và còn nhiều vị nữa
    Giỏi chuyên môn ngành luật 
    Có tầm và có tâm
    Làm việc phải tuân theo
    Hiến pháp và pháp luật.

     

    Tác giả: LS. Bùi Minh Đại - Hà Nội, ngày 30/07/2019

    DỊCH VỤ PHÁP LÝ TIÊU BIỂU

    DỊCH VỤ PHÁP LÝ TIÊU BIỂU

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí0917877588

    ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

  • LIÊN KẾT TRANG