• CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

   GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

   XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

  0917877588

  GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

  ×

  BIỂU MẪU VĂN BẢN

  Bảng giá đất Hà Nội năm 2020

 • Thứ sáu , Ngày 07/12/2018
 • Bảng giá đất 30 quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 - 2024; Hướng dẫn cách tra cứu giá đất trên địa bàn TP. Hà Nội; Cách tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bản thành phố Hà Nội

  Bạn click vào đây để tải bảng giá đất 30 quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 30/2019/UBND


  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 30/2019/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VÀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn c Luật Thủ đô năm 2012;

  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định s 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp giá đất; xây dựng, điu chỉnh bảng giá đất; định giá đất và tư vn xác định giá đất;

  Căn cứ Nghị quyết s 18/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 12 về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024;

  Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 12448/TTr-STNMT ngày 30/12/2019,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, thay thế các Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Đ/c Bí thư Thành ủy;
  - Bộ: TN&MT; TC; XD; Tư pháp;
  - Viện KSND TC; Tòa án NDTC;

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH


   
  Nguyễn Đức Chung

   

  Nhấn vào đây để tải bảng giá đất 30 quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 30/2019/UBND

  BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI DO UBND TP HÀ NỘI QUY ĐỊNH CÓ Ý NGHĨA GÌ?
  Bảng giá đất Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội quy định và thay đổi 5 năm một lần. Thông thường Bảng giá đất Hà Nội quy định sẽ thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế người dân mua bán với nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội
  - Bảng giá đất quận Hà Nội là căn cứ để người dân có đất trên địa bàn TP. Hà Nội khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nộp tiền cho nhà nước (tiền làm sổ đỏ lần đầu).
  - Bảng giá đất Hà Nội là căn cứ để Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.
  - Bảng giá đất Hà Nội là căn cứ để ACE mua bán nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội biết được giá lô đất bạn muốn mua có phù hợp không? .v.v.

  ---------

  Danh sách bảng giá đất 30 quận/huyện trên địa bàn TP. Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Ba Đình, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Tây Hồ, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Long Biên, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Cầu Giấy, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Đống Đa, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Hoàng Mai, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Thanh Xuân, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Sóc Sơn, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Đông Anh, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Gia Lâm, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Thanh Trì, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Mê Linh, Hà Nội

  - Bảng giá đất quận Hà Đông, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Sơn Tây, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Ba Vì, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Phúc Thọ, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Đan Phượng, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Hoài Đức, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Quốc Oai, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Thạch Thất, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Thanh Oai, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Thường Tín, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Phú Xuyên, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Ứng Hòa, Hà Nội

  - Bảng giá đất huyện Mỹ Đức, Hà Nội

  ---------------------------

  Bạn có thắc mắc về cách tính giá đất và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (làm sổ đỏ) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí:

  Luật sư Bùi Minh Đại - P. Giám đốc Công Ty Luật TNHH Trung Nam Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội

  Điện thoại: 0988101029

  Gmail: luatsubuiminhdai@gmail.com

  Facebook: facebook.com/Luatsubuiminhdai.com.vn

  Địa chỉ: Số 17, ngõ 121/10, phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí0917877588

  ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

 • LIÊN KẾT TRANG