• CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

   GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

   XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

  0917877588

  GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

  ×

  BIỂU MẪU VĂN BẢN

  TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

 • Thứ sáu , Ngày 07/12/2018
 • Mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

   

   

   

  TỜ KHAI

  THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

  (Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

  I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

  [01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): .................

  [02]. Ngày, tháng, năm sinh:.................

  [03]. Giới tính: .................

   

  [04]. Quốc tịch .................

  [05]. Dân tộc .................

  [06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh:

  [06.1]. Xã (phường, thị trấn): .................

  [06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ................. [06.3]. Tỉnh (Tp): .................

  [07]. Địa chỉ nhận kết quả:

  [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: .................

  [07.2]. Xã (phường, thị trấn): .................. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

  ................. [07.4].Tỉnh (Tp): .................

  [08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: .................

  [09]. Số điện thoại liên hệ:

  .................

  [10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): .................

  [11]. Mức tiền đóng: .................

   

  [12]. Phương thức đóng:

  .................

  (Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

  [13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

  [14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

  II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

  [01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): .................

  [02]. Ngày, tháng, năm sinh: .................

  [03]. Mã số BHXH: .................

  [04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: .................

  [05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ...........................................................................................

  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

  (chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

   

  Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

  ................., .................

  Người kê khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

  Họ và tên chủ hộ: .................

  Số điện thoại (nếu có): .................

  Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố) .................

  Xã (phường, thị trấn):

  .................

  Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): .................

  Tỉnh (Tp):

  .................

   

   

  Stt

  Họ và tên

  Mã số BHXH

  Ngày, tháng,

  năm sinh

  Giới tính

  (Nam/

  Nữ)

  Nơi

  cấp giấy

  khai sinh

  Mối

  quan hệ với chủ hộ

  SỐ CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

  - Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

  Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

  ................. .................

  Người kê khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí0917877588

  ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

 • LIÊN KẾT TRANG