Luật sư tư vấn kinh doanh, thương mại

Luật sư tư vấn kinh doanh – thương mại

Các Luật sư Thành viên và đặc biệt là Luật sư Nguyên là Thẩm phán của Tòa án nhân dân Tối cáo, thẩm phán của Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đại diện giải quyết tranh chấp cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực Kinh doanh Thương mại, Dân sự, Hình sự và Hành chính.

Dịch vụ Tranh tụng và Giải quyết Tranh chấp của chúng tôi bao gồm:

  • Phân tích và đánh giá về thế mạnh và điểm yếu của các bên trong vụ việc tranh chấp, tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp;
  • Đại diện khách hàng trong việc đàm phán và giải quyết tranh chấp với các đối tác trước hoặc trong quá trình tố tụng;
  • Đại diện theo ủy quyền và/hoặc làm luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án/vụ việc kinh doanh thương mại, dân sự, hình sự và hành chính.

Luật sư của Công ty Luật Trung Nam Thái đã tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho nhiều khách hàng là các cá nhân và pháp nhân với các quốc tịch khác nhau trong các vụ án hoặc vụ tranh chấp tại các cơ quan tài phán khác nhau.

Các Luật sư Thành viên và đặc biệt là Luật sư Nguyên là Thẩm phán của Tòa án nhân dân Tối cáo, thẩm phán của Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đại diện giải quyết tranh chấp cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực Kinh doanh Thương mại, Dân sự, Hình sự và Hành chính.

    Thẻ tags:
    Chia sẻ: