Luật sư giải quyết tranh chấp

Luật sư giải quyết tranh chấp

Dịch vụ Luật sư trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình quy định về các quan hệ pháp luật dân sự liên quan đến hôn nhân và gia đình như: Đăng ký kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng về nhân thân, tài sản; quan hệ giữa cha mẹ và con cái…; và vấn đề ly hôn.

Trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình, Luật sư tham gia thực hiện các công việc pháp lý sau:

- Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục, thầm quyền đăng ký kết hôn.

- Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục, thầm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

- Tư vấn trình tự, thủ tục và thầm quyền xác địch cha, mẹ, cho con hoặc con cho cha, mẹ.

- Tư vấn  trình tự, thủ tục, thầm quyền đăng ký nhận nuôi con nuôi.

- Tư vấn  trình tự, thủ tục, thầm quyền đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Tư vấn chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

- Tư vấn thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con và chia tài sản sau khi li hôn.

- Tư vấn đơn phương ly hôn, tranh chấp về nuôi con, tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

- Tư vấn, giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng sau khi ly hôn.

- Tư vấn, giải quyết tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn.

- Tư vấn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn.

- Luật sư tham giao bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tại Tòa án trong vụ án ly hôn.

- Luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tại Tòa án trong vụ án tranh chấp tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con.

- Tư vấn quyền thăm, nuôi con sau khi ly hôn.

    Thẻ tags:
    Chia sẻ: