• CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

   GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

   XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

  0917877588

  GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI XÂY DỰNG BỞI UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  CÔNG TY LUẬT TRUNG NAM THÁI

  ×

  TIN TỨC

  Lịch sử nghề luật sư Việt Nam

 • Thứ sáu , Ngày 07/12/2018
 • Còn nhiều người chưa biết, lịch sử nghề Luật sư, Nước Việt Nam hiện tại. Bắt đầu từ khi nào? Và do ai lập ra?

  Luật sư Loseby và Bác Hồ

   

  LỊCH SỬ NGHỀ LUẬT SƯ

   

  Còn nhiều người chưa biết
  Lịch sử nghề Luật sư
  Nước Việt Nam hiện tại
  Bắt đầu từ khi nào?
  Và do ai lập ra?

   

  Thực ra nghề Luật sư
  Trên dải đất chữ S
  Có từ thời Pháp thuộc
  Tức có trước thời điểm
  Thành lập nước Việt Nam (VNDCCH)

   

  Nhưng đến năm bốn lăm (1945)
  Nước nhà mới thành lập
  Bác Hồ đã chỉ đạo
  Ban hành một văn bản
  Sác lệnh số bốn sáu - 46
  Sác lệnh này quy định
  Riêng về nghề luật sư

  Trong bối cảnh Đất nước
  Có nhiều việc phải lo
  Một là, lo nạn đói
  Hai là, lo đánh giặc
  Ba là, lo hoàn thiện
  Một bộ máy quản lý
  Của nhà nước non trẻ
  Việt Nam ta bấy giờ
  Và còn nhiều việc nữa

   

  Nhưng sao Bác lại lo
  Phát triển một đội ngũ
  Những người làm Luật sư
  Để làm gì không biết
  Phải chăng Bác cảm ơn
  Vị Luật sư cứu Bác 
  Thoát khỏi án tử hình

   

  Theo tôi không phải thế
  Bác làm vậy vì Nước 
  Vì Bác biết một điều
  Để phát triển Đất nước
  Pháp luật phải thật nghiêm
  Muốn xã hội công bằng
  Không thể thiếu Luật sư


  Cùng các vị Thẩm phán
  Kiểm sát và Công an
  Và còn nhiều vị nữa
  Giỏi chuyên môn ngành luật 
  Có tầm và có tâm
  Làm việc phải tuân theo
  Hiến pháp và pháp luật.

   

  Tác giả: LS. Bùi Minh Đại - Hà Nội, ngày 30/07/2019

  DỊCH VỤ PHÁP LÝ TIÊU BIỂU

  DỊCH VỤ PHÁP LÝ TIÊU BIỂU

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí0917877588

  ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

 • LIÊN KẾT TRANG