Dịch vụ

 • Luật sư riêng
  10 Th03

  Luật sư riêng

  Khi sử dụng dịch vụ Luật sư riêng, khách hàng có thể nhờ luật sư tư vấn, đại diện theo ủy quyền để làm việc với cơ quan chức năng, luật sư tham gia tố tụng và các công việc khác theo yêu cầu trong tất cả các lĩnh vực.

  Đọc thêm
 • Luật sư giải quyết tranh chấp
  27 Th12

  Luật sư giải quyết tranh chấp

  Luật sư giải quyết tranh chấp là luật sư chuyên trách trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, lao động, kinh tế... Đại diện cho khách làm việc với các cơ quan, hòa giải tranh chấp.

  Đọc thêm
 • Luật sư tư vấn kinh doanh – thương mại
  13 Th12

  Luật sư tư vấn kinh doanh – thương mại

  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về luật doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng, giải quyết về tranh chấp kinh doanh thương mại

  Đọc thêm
 • Luật sư tư vấn hình sự
  13 Th12

  Luật sư tư vấn hình sự

  Luật sư tư vấn pháp luật hình sự, tư vấn bảo vệ quyền lợi cho bị hại, luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ người bị hại trong các vụ án hình sự.

  Đọc thêm
 • Luật sư tư vấn dân sự
  13 Th12

  Luật sư tư vấn dân sự

  Tư vấn pháp luật dân sự bao gồm các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai, tài sản... Luật sư hướng dẫn, soạn thảo giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng.

  Đọc thêm